TÜRK KENEŞİ.(TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ) « Yenigün Gazetesi
SON DAKİKA

Korkunç kaza!

ASAYİŞ, SON DAKİKA

TÜRK KENEŞİ.(TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ)

Şükran Akgün Türk gençlerinin en büyük ideolojisinden bahsediyor.

Bu haber 24 Ekim 2018 - 12:38 'de eklendi.

TÜRK KENEŞİ.(TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ)

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençlerine vasiyeti ve Türk gençlerinin en büyük ideolojisi

“TÜRK DEVLETLER BİRLİĞİ.”

S.S.C.B yıkılması ile Türk Cumhuriyetler Devletlerini ilk tanıyan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ,1992 yılında dönemin cumhurbaşkanı merhum Turgut ÖZAL’ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Devlet Başkanları katılımıyla TÜRKÇE KONUŞAN DEVLETLER DEVLET BAŞKANLIĞI ZİRVESİ Ankara’da gerçekleştirilmiş ve zirve sonunda Ankara Bildirgesi imzalanmıştır.

Bu zirvede alınan kararlar;

1-Kişi mal ve hizmetlerin serbest dolaşımına imkan tanıyan bir serbest ticaret düzeninin oluşturulması,

2-Ortak bir yatırım ve kalkınma bankasının kurulması,

3-Demiryolu, karayolu ve havayolu bağlantıları ile telekomünikasyon imkanlarının geliştirilmesi,

4-Türk Cumhuriyetlerinin doğal kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa’ya sevk edilmesi,

5-Dünya ekonomisine entegre  olabilmek  için ekonomik konularda koordinasyon ve işbirliği imkânlarının geliştirilmesidir.

Ancak 1994-1991 yılları arasında Türk Dili konuşan ülkelerin NATO ve S.S.C.B karşıt bloklarda bulunmaları sebebiyle küresel güçlerden bağımsız olarak siyasi, ekonomik, kültürel ilişkileri geliştirme imkânı yoktu ki 1992 yılı zirvesinde alınan kararların uygulanmaya  konulamaması bunun en büyük göstergesi idi. Bundan sebeptir ki 2001 yılına kadar kesintisiz devam eden zirvelerde eğitim ve kültürel  meseleler üzerinde durulmuş,  Kazakistan’da Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kırgızistan’da Manas Üniversitesi kurulmuş ve on bin öğrenci projesi gerçekleştirilmiştir. Ve yine 1994-2006 yılları arasında yapılan 6 önemli zirvede görüşülen temel konular İpek yolunun yeniden canlanması, seçenekli ulaştırma şebekelerinin geliştirilmesi, doğalgaz ve boru hatlarının dünya pazarlarına Türkiye üzerinden bağlanmasıdır.

1992 yılından 2001 yılına kadar kesintisiz devam eden zirveler 5,5 yıl aradan sonra 2006 yılında toplanabilmiştir. Türk – Rus  uzmanlarının  zirvenin toplanamamasının nedeni olarak ;  bu dönemde yaşanan iç istikrarsızlığı, 2001 yılında ki ekonomik krizi ve dönemin iktidar yöneticilerinin Orta Asya’ya değil Orda Doğu’ya önem vermesi olarak değerlendirmişlerdir.

2006 yılı zirvesi Antalya’da gerçeklemiş olup  Özbekistan  1997-1999 yılları arasında Muhammed Salih yüzünden gerginleşen ilişkiler nedeniyle zirveye katılmamış Türkmenistan ise 1995 yılında BM genel nezdinde imzaladığı “tarafsızlık” sözleşmesine nedeniyle  zirveye Ankara Büyükelçisi ile katılmıştır.

2009 yılı zirvesiyle Türk Dili Konuşan üyeleri birbirine daha fazla bağlamak amacı ile Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan,  Azerbaycan tarafından “TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ” Nahçıvan anlaşması imzalanmıştır. 2010 zirvesi son zirve olmuş bundan sonra ki süreçler Türk Keneşi zirveleri olarak anılmaya başlanmıştır.

TÜRK KENEŞİ ORGANLARI;

Devlet Başkanları Konseyi,

Dışişleri Bakanları Konseyi,

Aksakallılar Konseyi,

Kıdemli memurlar Komitesi,

Sekretarya’dan oluşmaktadır.

Türk konseyinin ana karar organı dönem başkanlığını alfabetik sırayla gerçekleştiren “ Devlet Başkanları Konseyidir.” Faaliyetler İstanbul’da bulunan sekretarya tarafından koordine edilmekte olup TÜRKPA, TÜRKSOY gibi kuruluşları aynı gök altında birleştirici kuruluş niteliğindedir.

Türk konseyinin 1. Zirvesi 2011 yılında Almati’de yapıldı.  2012 yılında yapılan zirvede ise resmi bayrağı kabul edildi. Zirve’de ele alınan en önemli konu ise “Türk tarihine ilişkin ortak ders kitabı üzerine” çalışmaların yapılmasıdır.

TÜRK TARİHİNE İLİŞKİN ORTAK DERS Kitabı’nın öğrencilerin hazırlık durumu ve yaş özellikleri dikkate alınarak kadim dönemlerden 15.yy kadar ki Türk tarihi yer alacaktır. Kitap Kazakistan’da Nazarbayev okullarında pilot çalışma olarak ortaokullarda okutulmaktadır.

2013Gebele (Azerbaycan) 2014 Bodrum(Türkiye) yapılan zirveleri yapılmış. 2013 Gebele zirvesinde eğitim, ipek rüzgarı  projesinin önemi, Orta Asya’yı Bakü- Tiflis-Kars demiryoluna, Aktau ve Bakü limanlarını Marmaray tüneliyle etkin şekilde birbirine bağlanması desteklenmesidir. Buna istinaden 3 Temmuz 2013 yılında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım eşliğinde Azerbaycan Bakü, Kazakistan Aktau, Türkiye Samsun limanları arasında “Kardeş liman mutabakatı” imzalanmıştır. Dönemin  Bakanı Yıldırım yaptığı açıklamada “Bu limanlarda yükleme ve boşaltma işlemlerinin daha hızlı yapılmasına katkı sağlayacağını, mutabakat zaptının bu limanlar arsında ki tecrübe değişimi konusunda da faydalı olacağını, doğu-batı koridorunun kilit noktaları olan bu limanların daha verimli çalışması için atılmış bir adım olduğunun altını çizerek, bunun Türk Konseyinin ruhuna ve esasına uygun bir girişim” olduğunu kayıt etmiştir.

2014 Bodrum zirvesinde ise turizm üzerinde durulmuş “Modern İpek paketi” başlamış Türkiye’de İstanbul, Kayseri. Nevşehir, Aksaray, Konya; Azerbaycan Gandja, Sheki, Samakhi, Bakü; Almati, shmykent, Türkestan, Taraz Kırgızistan; Bişkek, Burono Tower, Karaol Town, Issyk-Kul Lake turistik merkezler pakete alınmıştır. 15 Mayısta tur başlamış olup internetten satın alınabilmektedir. Biletler pahalı olmakla birlikte üzerinde görüşmeler yapılmaya devam edilmektedir.

  1. zirve 3 Eylül 2018 yılında Kırgızistan’da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayip Erdoğan’ında katılımıyla Çolpon Ata’da gerçekleşmiştir.  Bu zirvenin en önemli özelliği Özbekistan’ın Cumhurbaşkanın ılımlı yaklaşımı Buhara ve Hiva gibi tarihi şehirleri Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesine dahil  etmek konusuna değinmiş olmasıdır.  Ayrıca Hristiyan dinine mensup Macaristan’ın ise Türk Konsey’ine gözlemci devlet statüsü  verilmiştir ki bu Türk Konseyinin önemini bir kere  daha göstermiştir.

1,5 trilyon dolar GSYH 200 milyona yakın nüfus ve 5 milyon km2 toprak paçası ile Türk Keneşi’nin çok büyük bir güç olduğu unutulmamalı ve bu konseye Türk halkı olaraktan sahip çıkılmalıdır.

Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere İl Kültür Turizm müdürlüğü girişimlerde bulunabilirse Modern İpek Yolu Paketine Samsun’unda eklenmesi mümkün olabilir. Bu girişimin cevap vermesi hem ekonomik, hem de tarihte Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş savaşını başlattığı tarihi kent olarak tanınması içinde bir fırsattır.

Yine bu süreç iş dünyası için iki açıdan önem ifade etmektedir. Birincisi bu ülkelere doğrudan yatırım yapmak ve ikili ticarete imkân tanıması, İkincisi ise  Samsun  limanı başta olmak üzere taşımacılık avantajıdır. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere diğer paydaş kuruluşların farkındalığı arttırması, iş adamlarımızı bilgilendirmesi,  hatta öncelikle bölgemize gerçekleştirecek resmi ziyaretlerin fazlasıyla katkı sağlayacağı aşikârdır.

Ne harabı ne harabatiyim,

Kökü mazide olan atiyim.

– Yahya Kemal….

 

Şükran Akgün
Şükran Akgünsukranakg@hotmail.com