EĞİTİME DAİR

                                                                           MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLERİ

Milli Eğitim Bakanlığında merkez ve taşra teşkilatının en önemli birimlerinden biri şube müdürlükleridir. Milli Eğitimin mevzuat hazırlayanları, uygulayanları ve görünmez kahramanlarıdır. Maalesef yıllardır Milli Eğitim sisteminin üvey evlatlarıdır.

2000 yılından bu yana MEB sınavla şube müdürlüğü ataması yapmakta idi, ancak son yıllarda Bakan yetkisinde 76. Madde ile bu atama sistemi de delinmiştir. Sınavla atanan taşrada yıllarca rotasyonla merkezlere gelmeyi bekleyen şube müdürlerinin motivasyonunu bu durum olumsuz etkilemektedir.

     MEB teşkilatı içerisinde şube müdürleri, kendilerinden hiyerarşik görev sorumlulukları bakımından altta olan birçok çalışandan          ( okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen, v.b) daha düşük özlük ve mali haklara sahiptirler.

Kurum içerisinde eğitim ve öğretim sınıfında sayılmadıkları için birçok haklardan yararlanamamaktadırlar. Başöğretmenlik sınavlarına alınmamışlar, eğitim ve öğretim başında ödenen eğitim hazırlık ödeneği alamamışlardır.

Şube müdürlerinin özlük ve mali haklarının bir an önce gözden geçirilerek, iyileştirilmesine ihtiyaç vardır.

Şube Müdürlerinin;

  • Maaş ve ek göstergelerinde artışın sağlanması
  • Özel hizmet tazminatlarının artırılması
  • Eğitim öğretim ödeneğinin verilmesi,
  • Başöğretmenlik sınavlarına girebilme ve mali haklarından yararlanılması,
  • Şube Müdürlüğü rotasyonunun hakkaniyetle uygulanması, geçici görevlendirmelere son verilmesi,
  • Sınavsız şube müdürlüğü atamalarına son verilmesi,
  • Şube Müdürlerinin görevden ayrılmaları halinde önceki yönetim görevlerine dönebilmeleri haklarının verilmesi,
  • Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin istisnasız uygulanması talepleri vardır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 55. Maddesinde;  ‘’ Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.’’ denilmektedir.

     Eğitim yönetiminde çalışma barışının sağlanması, çalışanın performansını artırılması,, iş verimliliği ve eğitimde başarıya ulaşılmasının temel yollarından bir de çalışanlar arasında adalet ve eşitlik ilkesinin uygulanmasıdır.

     Sağlıklı, mutlu ve eğitimli kalın…

YAZARIN EKLEMİŞ OLDUĞU YAZILAR
8 Eylül 2022
4 Mayıs 2022
18 Kasım 2022
27 Ekim 2022
29 Eylül 2022
YORUMLAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.