Etiket: #hukuki bakış

                   ...
NEYİN NESİ BU SOSYAL DEVLET? Tarihsel süreçte Batılı devletlerde sosyal...
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİ   Hukukun üstünlüğü en basit ifadeyle, yönetilenlerin...
Anayasamızın 36.maddesi,Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin(AHİS)de 6.maddesinde yer alan ‘Adil Yargılanma...