EĞİTİM BÜTÇESİ

04.05.2022
A+
A-

Eğitim hakkı insanın en temel insan haklarından biridir. Devlet vatandaşlarına uygun zemin ve ortamlarda, erişilebilir, fırsat eşitliğine dayalı, kaliteli bir eğitim imkanını sunmak zorundadır.

T.C Anayasasında  ‘’MADDE 42- Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.’’ ile güvence altına alınmıştır.

Devletlerin geleceklerini şekillendirecek, belirleyecek yatırım eğitim yatırımlarıdır. Eğitim yatırımları dönüşümü uzun vadeli ancak telafi mümkün olmayan yatırımlardır. Eğitim alt yapı yatırımları kadar insan kaynaklarına yapılacak yatırımlar son derece önemlidir.

Devletlerin varlığı, devamlılığı, gelişmesi ve refahının yolu eğitimden geçer. Bu yüzden dünya üzerindeki tüm devletler merkezi bütçelerinin önemli bir payını eğitime ayırmaktadır.

Devletlerin eğitim harcamaları ülkelerin gelir dağılımı ile doğrudan ilgilidir. Kişi başına düşen milli gelir eğitim, eğitimin bütçesine olumlu ya da olumsuz yansımaktadır.

Türkiye’nin öğrenci başına düşen toplam eğitim harcaması

  2014 2015 2016 2017 2018
TL 122.74 135.24 160.73 176.45 214.63
$ 56.00   49.63   53.10   48.10 41.51

 

Kaynak: tuik.gov.tr

Ülkemizde öğrenci bazında eğitim harcaması merkezi bütçede TL bazında artış gösterdiği gözükmekte ise de,  dolar bazında reel olarak azaldığı gözükmektedir.

Türkiye’nin Merkezi Yönetim Bütçesi – Eğitim Payı

YIL MERKEZİ BÜTÇE EĞİTİM BÜTÇESİ %
2016 570.502.000.000 99.945.000.000 17.52
2017 654.124.000.000 110.609.000.000 17.15
2018 762.753.000.000 120.290.000.000 15.77
2019 960.976.000.000 146.836.000.000 15.28
2020 1.095.461.000.000 161.542.000.000 14.75

 

Kaynak: tuik.meb.gov.tr.

Son 5 yılda merkezi bütçeden en büyük payı eğitim yatırımlarının almasına rağmen, bütçedeki oranı bazında eğitim payı her geçen yıl azalmaktadır.

Ülkemiz Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri ile karşılaştırıldığında durum hiç iç açıcı değil…

OECD ülkelerinde Yıllık Öğrenci Başına Düşen Harcama Miktarı ($)

FİNLANDİYA 14.345 $
İTALYA 8.509 $
FRANSA 10.352 $
İSPANYA 8.772 $
İNGİLTERE 12.203 $
ABD 16.151 $
TÜRKİYE 5.278 $

Kaynak: OECD-Eğitim

OECD-2019 ortalaması 9.732 $  olduğu dikkate alındığında Türkiye bu ortalamanın çok altına ve sonlarda olduğu görülmektedir.

Tüm istatistikleri baktığımızda sonuç olarak ülkenin ekonomik kalkınmışlığı ile eğitim ayrılan pay doğru orantılı ve eğitim-kalkınma arasında da doğrudan bir ilişki olduğu apaçık ortadadır.

Ülkemizde ise eğitim ayrılan payın her yıl artmasına rağmen, ülkemizin artan nüfusu ve genç nüfus oranının fazlalığı nedeniyle yeterli olmadığını görmekteyiz. 20 milyona yakın öğrencisi olan devasa Milli Eğitim Bakanlığının alt yapı ve insan kaynakları yatırımlarının oranı ve başarıyı ülkemizin yarınlarını inşa edecektir.

Sağlıklı ve mutlu kalın…

ETİKETLER: ,
YAZARIN EKLEMİŞ OLDUĞU YAZILAR
15 Eylül 2022
24 Mart 2022
8 Eylül 2022
29 Eylül 2022
6 Şubat 2023
YORUMLAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.