Anlaşmalı Boşanma - Yeni Günde Haber | Güncel Son Dakika Haberler
SON DAKİKA

Korkunç kaza!

ASAYİŞ, SON DAKİKA

Anlaşmalı Boşanma

Avukat Yunus Gün’ün kaleminden..

Bu haber 30 Ekim 2018 - 11:53 'de eklendi.

Türk Medeni Kanunu (5721 Sayılı TMK) 166/3 Maddesi ile anlaşmalı boşanma düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre ;

 

  • Evlenme en az bir yıl sürmüş ise eşlerin birlikte mahkemeye başvurması veya bir eşin diğer eşin açmış olduğu davayı kabul etmesi halinde evlilik birlikteliği temelden sarsılmış sayılır.
  • Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve  boşanmanın mali sonuçları ile çocukların  durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.
  • Hakim tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde  tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.
  • Bu değişikliklerin taraflarca kabulü halinde boşanmaya hükmolunur.

 

Söz konusu madde anlaşmalı boşanmak için gerekli olan şartları açıkça belirtmektedir.Bu nedenle izah edilecek olur ise anlaşmalı boşanmak için;

Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması,

 Burada evliliğin bir yıl sürmesi müessesesinde süre  resmi nikah tarihi ile başlamaktadır. Dava açılış tarihi itibari ile 1 yıllık sürenin dolmasına 1 gün dahi kalsa anlaşmalı boşanma davası açılamaz.

Eşlerin mahkemeye birlikte başvurması veyahut birinin başvurusunu diğerinin kabul etmesi,

Eşler boşanma dava dilekçesi ile birlikte iş bu boşanma dava dilekçesine ek olarak;  boşanmanın mali sonuçları, çocukların velayetini(kimde kalacağı), maddi tazminat ve manevi tazminat konusunda taleplerinin olup olmadığını, var ise miktarını, mal varlığı var ise mal varlığının paylaşımı konularında hazırladıkları ve karşılıklı imzaladıkları bir protokolü mahkemeye sunmaları gerekir.

Hâkim, tarafların hazırlamış olduğu protokolü uygun bulursa, tarafları bizzat dinler, taraflar, hazırlanan protokol doğrultusunda boşanmak isteklerini, bir kez de hakim karşısında beyan eder ve hakim tarafların özgür iradeleri ile bu kararı aldıklarına kanaat getirirse, tarafların boşanmalarına karar verir.

Burada taraflarca hazırlanan protokol; taraflardan biri aleyhine ciddi manada hak kaybına veya taraflar arasında ki dengenin ciddi manada bozulmasına sebebiyet vermeyecek nitelikte olmalıdır. Aynı şekilde genel ahlaka , adaba ,örf ve adetlere aykırı protokol hazırlanması halinde mahkemece protokol kabul edilmeyecek veyahut değiştirilecektir.

Taraflar boşanmanın ve boşanmanın tüm ferileri hususunda anlaştığı vakit anlaşmalı boşanma oldukça süratli ve de hızlı bir şekilde evlilik birlikteliğini sona erdiren bir yoldur.

Verdiğiniz / Vermediğiniz kararın bir ömür pişmanlığını yaşamamanız dileğiyle…

 

 

 

Yunus Gün
Yunus Günyyunusgun@gmail.com