“NFK”, “BÂKİLER”; “KUKUL HOCA”YI… | Yeni Günde Haber | Güncel Son Dakika Haberler
SON DAKİKA

Korkunç kaza!

ASAYİŞ, SON DAKİKA

“NFK”, “BÂKİLER”; “KUKUL HOCA”YI…

Ali KAYIKÇI’nın kaleminden..

Bu haber 25 Ekim 2019 - 10:36 'de eklendi.

* “Güzel bir söz; kökü yerde sabit, dalları semâda olan güzel bir ağaç gibidir. Yemişlerini Rabbinin izniyle her zaman verir. Habîs (kötü) bir söz de yerinden sökülmüş, kökü olmayan kötü bir ağaca benzer.” (Kur’ân-ı Kerîm; Tibyân Tefsîri-İbrahim Sûresi, âyet: 24-26’dan)
* “Habîs söz söylemek, habîs adamlara lâyıktır. Habîs adamlara, habîs kelâm yakışır.” (Kur’ân-ı Kerîm- Mevâkib Tefsîri; Nûr Sûresi, âyet: 26’dan)
* “Hikmetli söz müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa, hemen alır.”, “Büyüleyici sözler gibi, hikmetli şiirler de vardır…”, “Şâir Hassan’ın sözleri, düşmana ok yarasından daha tesirlidir…”, “Şiir, bir söz ki, güzeli daha güzel, çirkini daha çirkindir…”, “Kötülüklerin en kötüsü, Allahü teâlâya inanmamak, ateist olmaktır.” (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi vesellem”)
* “Söz ola kese savaşı,söz ola kestüre başı/Söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ide bir söz
Kişi bile söz demini, dimeye sözün kemini/Bu cihân cehennemini, sekiz uçmağ ide bir söz.” (Yûnus Emre)
* “Ruhsal, parasal, soyut, boyut, yaşam, eğilim/Ya bunlar Türkçe değil, yahut ben Türk değilim!
Oysa halis Türk benim, bunlar işgalcilerim…” (N. Fâzıl Kısakürek-Çile)
* “Artık 1935’teyiz. On iki senelik bir müddet zarfında, yeni Türk, kendine yeni bir ruh, yeni bir ahlâk, yeni bir tarih, hattâ, Allah’ı artık Tanrı diye andığı için, diyebilirim ki yeni bir Allah yaratmıştır.” (Kemalizm-Tekin Alp; Prof. Dr. M. Fuad Köprülü’nün önsözü ile Cumhuriyet Gazete ve Matbaası-İstanbul 1936, s. 171)
* “Kamalizm, bütün dinlerin üstünde bir yaşamak dinidir.” (CHP Edirne Milletvekili Şeref Aykut)
* “Türkiye’nin en mühim dâvâsı, hiç şüphesiz, dil dâvâsıdır.” (Prof. Dr. Mehmet Kaplan-Nesillerin Rûhu, s. 150)
* “Millî dil, sâdece yaşayan nesillerin dili değildir. O, geçmiş ve geleceği ile bir milleti kucaklar. Onun için, milletler ve devletler, ‘millî dil politikalarını’ sâdece yaşayan nesillere göre değil, geçmiş ve geleceklerini de düşünerek plânlamak zorundadırlar. Halk, ‘yaşayan dille’ konuşur ve yazar, fakat aydınlar, hiç olmazsa kendi sahalarında ‘en geniş mânâsı ile millî dilini’ anlamak mecburiyetindedirler.” (S. Ahmet Arvasî-Size Sesleniyorum)
* “Kültür; bizim millî unsurumuz, dayanağımız, geleceğimizdir.” (Prof. Dr. Ayhan Songar)
* “Uydurma kelimeler, Türkçeye zorla sokulmuştur. Böylece insanımız kendi kültüründen uzaklaştırılmaktadır. Artık devrim ‘psikozu’ndan kurtulmalıyız. Zira hiçbir millet kültür devrimi yapmamıştır” (Prof. Dr. Ercüment Kuran)
* “Şiir; gönlün, aşk denilen muazzam, muazzez, müzeyyen, mükemmel, mümtaz, feyizli, faziletli ve edebli vasıflarıyla göz kamaştıran ve akl-ı selîmle müşterek, esrarlı albeniliğinin şahlanışıdır.” (M. Hâlistin Kukul)
* “Allah, şiiri hak yolunda kullananlardan râzı olsun!” (Prof. Dr. Cevat Akşit-Millî Gazete; 27.04.2017, s.

Saygıdeğer Okuyucularımız!..
“Kayseri”nin “Erciyes Dağı” kadar başı dik ve millî kültür-sanat ile barışık mı barışık bir dergisi var. Adı “Erciyes”; tam da olgunluk çağında, tam en verimli çağında bir dergi. Çünkü “42. Yaşı”na girdi ve “500’üncü Sayı”sını da geçtiğimiz Ağustos ayında yayınladı.
Kurucusu rahmetli “Nevzat Türkten”in olduğu bu derginin harcını kararak O’nun bugünlere ulaşmasını sağlayan isimlerin başında da şimdiki “Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Sn. Âlim Gerçel” var.
Bu dergimizin 499’uncu Temmuz 2019 tarihli nüshası 20-22’nci sayfalarında, “Türkçe Eğitimi” konusundaki hizmetleri yanında “Millî Kültür ve Sanatımıza” vaki çalışmalarından dolayı haklı bir şöhrete kavuşan “Sn. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI” Hocamızın, “Türkçe Eğitimi Bölümlerinde Halk Edebiyatı Derslerinin Yeterliliği” başlıklı bir makâlesi yayınlandı ki, bu husustaki fikirlerine katılmamak mümkün değil. Ancak bunun izahı sırasında kullandıkları bir dil var ki, “Agop-Ataç Zihniyeti”nin “iğvâsı”nın bir neticesi olduğunu görünce öyle bir sarsıldık ki, ister istemez “Sen de mi Hocam?” demek mecburiyetinde kaldık.
Diyoruz ve bu yazıda kullandıkları “amaç”, “yaşam” gibi “uyduruk sözcükler” yanında “sebebiyle” yerine tercih ettikleri “nedeniyle”den dolayı da kendilerine “tariz”de bulunuyor ve de bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz. Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

“NFK”, “Bâkiler”; “Kukul Hoca”yı…
…Elbet benden iyi, bilip-tanırsın!..
“Kültür Binâsı”nda, “Tüten Baca”yı;
“Agop-Ataç” dilli, nasıl sanırsın?..

“Hacıeminoğlu”, “Vahabzâde” var;
“Kadir Mısıroğlu”, ve “Çınarlı”lar;
“Türk Kültür Hocası”, “Türk Dili”ne yâr;
“Sevmeyenler” varsın, artık yanılsın!..

“Ercüment Kuran”ın, “teşhisi” malûm;
“Mohiz Kohen/Tekin…”, “kâfir-i zâlim”;
“Kemalizm”i yazdı, sanırsın âlim;
“Agop-Ataç’çılar”, varsın anırsın!..

“Seyit Ahmet Arvasî”, “Rahim Er” yazdı;
“Hacıeminoğlu”, “… Karanlık Gün…” çözdü;
“Malûm Medya” dili, bozdu da bozdu;
MEB’den bir “hayır” yok, “devâ” sanılsın!..

“Üstâdlar Yolu”nda, “Sizi” görmek var;
“Hırka” yarım kaldı, “Sizden” örmek var;
Bu yol “Hakk Yolu”dur, bunda ölmek var;
Sonunda “Gâzi”lik, “Şehîd” anılsın!..

KAYIKÇ’Ali der ki, “Bu ‘Tariz’ Size…
…Kulak verin ‘Hocam’, lütfen ‘Siz’ bize;
…Agop-Ataç’çılar”, gelmeli dize;
…Kuyuları derin, derin kazılsın!..”

Ali KAYIKÇI
Ali KAYIKÇIalikayikci55@gmail.com