Samsun Büyükşehir’den ayda 290 liraya konut!

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 205 adet konutu satışa çıkardığını duyurdu. Konutlar, 290 liralık taksitle satılacak.

13.02.2017
A+
A-

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 205 adet konutu satışa çıkardığını duyurdu. Konutlar, 290 liralık taksitle satılacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 82 metrekare büyüklüğündeki 2+1 tipinde 205 adet konutu satışa çıkardı. Konutların fiyatı 77 bin TL ile 95 bin TL arasında değişiyor.

İHALE 23 ŞUBAT’TA…

108 ve 120 ay vade uygulanacak konutlar için aylık taksitler 290 liradan başlıyor, 751 liraya kadar yükseliyor. Konutların ihalesi 23 Şubat Perşembe günü saat 14.30’da Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek.  İşte ihale ilanı…

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, tapuda; İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 9749 ada, 15 no.lu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde inşa edilen, (zemin+14) katlı B2(1), B2(2), B2(3) ve B2(4) bloklarda bulunan (2+1) konut tipinde, 82.00 m² yüzölçümlü, mesken nitelikli Aşağıdaki listede Sıra No, Blok No, Katı, Daire Nosu, Satış Bedeli, Geçici Teminatı, Peşin Satış Bedeli ve  Taksitli Satış bedelleri yazılı olan toplam 205 adet konut, tanzim olunan Şartnamesine göre ve  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.   Maddesine istinaden  açık Teklif usulü ile satılacaktır.

KAZIM KARABEKİR TOKİ KONUTLARI SATIŞ LİSTESİ

2- Bahse Konu olan işe ait İhale Şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.

3- Söz konusu konutların ihalesi  23.02.2017 Perşembe günü Saat:14.30’da Büyükşehir Belediye Encümeni Toplantı Salonunda , 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık  teklif usulü ile yapılacaktır.

4- İhaleye çıkarılan konutların satışı B2-1 Bloktan başlanarak, sırasıyla B2-2- B2-3 ve B2-4 bloklardaki daire numaralarına göre yapılacak olup, İhale tarihi olan 23.02.2017 tarihinde satışı gerçekleştirilemeyen konutların satışlarına, bir sonraki hafta aynı saatte kalınan daire numarasından başlanarak devam edilecektir. Satışa çıkarılan konutlara alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın,  belirlenen satış fiyatları üzerinden 28.12.2017 tarihine kadar satışı yapılacaktır.

5- İhaleye İştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.

  1. A) İstekli gerçek kişi ise :
  2. a)       Nüfus Cüzdanı Sureti,
  3. b)       İkametgâh Belgesi,
  4. c)       İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü,
  5. d)       Adres Beyannamesi,
  6. e)       İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
  7. f)        Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )
  8. g)       İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,
  9. h)       2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,
  10. i)         Hane halkı gelirinin en fazla aylık net 3.510,15 TL. olduğunu kanıtlayan belgeler;

1-       Başvuru sahibi evli olup, kendisi ve eşinden çalışan varsa kendisinin ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

2-       Başvuru sahibi veya eşinden herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,

3-       Başvuru sahibi emekli ise, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan maaş dökümü veya emekli maaşının yatırıldığı banka hesap ekstresi.

6- Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir. İstekliler isterlerse ihale evraklarını ihale saati olan 14.30’a kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına (Encümen Kalemi)’ da verebileceklerdir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Ayrıca istekliler isterlerse ihale saati olan 14.30’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

YORUMLAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.